Lietošanas noteikumi

Interneta veikala tavaaproce.1w.lv

 

    * Interneta veikala tavaaproce.1w.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram veikala tavaaproce.1w.lv lietotājam, apmeklētājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī veikala reģistrēts lietotājs.
    * tavaaproce.1w.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta veikalā tavaaproce.1w.lv.
    * Interneta veikala tavaaproce.1w.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram mājas lapas tavaaproce.1w.lv lietotājam, apmeklētājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
    * Katram reģistrētajam lietotājam tavaaproce.1w.lv ir pienākums neizpaust citām personām savus konta piekļuves datus.
    * tavaaproce.1w.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst veikala reģistrēto lietotāju kontus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju veikalam tavaaproce.1w.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

 

Terminu apraksts

 

Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā tavaaproce.1w.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā tavaaproce.1w.lv iegādātās preces klients izmanto savam personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

Pārdevējs – tavaaproce.1w.lv.

Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese tavaaproce.1w.lv Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.

Vietne – tavaaproce.1w.lv

Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.

Pasūtījums - pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.

Piegādes dienests - Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš realizē trešo personu preču piegādes Klientam pakalpojuma kontroli.

Klientu apkalpošanas dienests – Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš veic Klienta vietnē izdarīto pasūtījumu kontroli un apstrādi.

Arējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē tavaaproce.1w.lv

1. Vispārējie noteikumi

 

1.1. Vietnes administrātors ir tavaaproce.1w.lv īpašnieks.

1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala tavaaproce.1w.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.

1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par preci ir publiski pieejama informācija.

1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

 

2. Reģistrācija

 

2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam tikai ar reģistrāciju vietnē.

2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.

2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību Klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

 

3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi

 

3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu caur veikala Vietni, izmantojot Pasūtījuma noformēšanas formu vietnē.

3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums.

3.4. Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.

3.5. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

3.6. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.

3.7. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā e-pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē.

3.8. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet nenosūtīta vai nepiegādāta Pasūtījuma, kas nav piegādāts tavaaproce.1w.lv vainas dēļ anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta klientam.

3.9. Interneta veikala tavaaproce.1w.lv ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.

3.10. Interneta veikala tavaaproce.1w.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru attēlošanu pircēja displejā.

 

4. Piegāde

 

4.1 Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem un Eiropas Savienības valstīm.

4.2 Pārdevējs dara visu no tā atkarīgu, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ.

4.3 Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.

4.4 Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

4.5 Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā "Piegāde un atgriešana".

4.6 Katras Preces piegādes vērtības aprēķins tiek veikts aprēķinot konkrētas Preces vai visa Pasūtījuma svaru, piegādes reģionu un veidu un tiek norādīts vietnē pēdēja Pasūtījuma noformēšanas etapā.

4.7 Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

 

5 Preces apmaksa

 

5.1 Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu, lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.

5.2 Apmaksas veidi tika aprakstīti veidnē sadaļā "Apmaksa".

5.3 Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam. Pasūtīta Prece tiek rezervēta uz sadaļā "Apmaksa" norādīto ierobežotu laiku.

5.4 Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Precei un piedāvāt Klientam piedalīties bonusu programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

 

6 Preces atgriešana

 

6.1 Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.

6.2 Klientam nav tiesību atteikties no preces ar individuālajām īpašībām, ja norādīto preci var lietot tikai Klients, kurš to iegādājās.

6.3 Gadījumā, ja Klientam ir atteikuma tiesības no Preces, un viņš atsakās no iegādātās Preces 6.1.apakšpunkta kārtībā: Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztas Preces vērtību, izņemot šīs Preces piegādes izmaksas.

6.4 Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja Preci vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram: skrāpējumi un līdzīgi defekti.

6.5 Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no Preces saņemšanas apmainīt iegādāto Preci pret analoģisko, ja šīs Preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija neapmierina Klientu pie nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģinālais iesaiņojums. Par analoģiskās preces piegādi no Klienta tiek iekasēta papildus samaksa.

6.6 Ja uz brīdi, kad Klients atgriež Preci apmaiņas nolūkos, Pārdevēja rīcībā nav analoģiskās Preces, Klients ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atgriešanu.

6.7 Naudas līdzekļi tiek atgriezti Klientam tādā veidā, kādu Klients izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai pēc Klienta rakstiskā iesnieguma naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Klienta norādītajiem rekvizītiem ar nosacījumu, ka Pārdevējam šāda iespēja ir.

6.8 Gadījumā, kad naudas līdzekļu atgriešana Klientam notiek vienlaikus ar Preces atgriešanu, Pārdevējs atgriež norādīto summu veidā, kas ir analoģisks maksājuma saņemšanas veidam.

6.9 Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošības saglabāšanu visā tiesību uz atteikumu termiņa tecējuma laikā.

6.10 Ar Preces lietošanas uzsākšanu Patērētājs apliecina to, ka Prece atbilsts pasūtītai un nav atgriežama.

 

7 Intelektuālais īpašums

 

7.1 Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.

 

8 Garantijas un atbildība

 

8.1 Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.

8.2 Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.

8.4 Preču aprakstiem interneta veikalā tavaaproce.1w.lv ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst pircēju informatīvā pieprasījuma kritērijiem.

8.5 Interneta veikala tavaaproce.1w.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru attēlošanu Klienta displejā.

 

9 Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība

 

9.1Klienta informācijas sniegšana.

9.1.1 Reģistrējoties vietnē, Klients sniedz šādu informāciju:

Dzimums;

Vārds;

Uzvārds;

Dzimšanas datums;

Elektroniskā pasta (e-pasta) adrese;

Adrese;

Pilsēta;

Valsts;

Rajons;

Tālruņa numurs;

Parole piekļuvei vietnei;

9.2 Klienta sniegtās informācijas izmantošana.

9.2.1 Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:

Klienta reģistrācijai vietnē;

Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu;

Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;

Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.

9.2.2 Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt attiecīgu paziņojumu ar elektronisko pastu veikala administratoram.

 

9.3 Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.

9.3.1 Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.

9.3.2 Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.

9.3.3 Pārdevējam ir tiesības izmantot Sīkdatņu (cookes), tehnoloģiju. Sīkdatnes nesatur konfidenciālo informāciju un netiek nodota trešajām personām.

9.3.4 Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes tavaaproce.1w.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.

9.4 Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

 

10 Citi noteikumi

 

10.1 Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

10.2 Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski vai izmantojot Vietnes kontaktformu vai rakstot uz e-pastu, vēršas veikala administratoru. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

10.3 Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto Noteikumu punktu, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem.
         Ieteikt draugiem       TweetMe

Atpakaļ